phòng xét nghiệm NovaMed

Hội chứng Turner

Hội chứng Turner

Hội chứng Turner là rối loạn nhiễm sắc thể giới tính thường gặp nhất ở phụ nữ, gây ra những rối loạn phát triển về

Đọc thêm