xét nghiệm nipt23

Xét nghiệm NIPT - NovaNIPT 23 Pro tại NovaMed

XÉT NGHIỆM NOVANIPT 23 PRO

Xét nghiệm sàng lọc trước sinh NIPT là gì? NIPT (Non-Invasive Prenatal Test) là phương pháp xét nghiệm trước sinh không xâm lấn. Xét nghiệm

Đọc thêm