xét nghiệm nipt7

Xét nghiệm NIPT - NovaNIPT 7 tại NovaMed

XÉT NGHIỆM NOVANIPT 7

Xét nghiệm sàng lọc trước sinh NIPT là gì? NIPT (Non-Invasive Prenatal Test) là phương pháp xét nghiệm trước sinh không xâm lấn. Xét nghiệm

Đọc thêm